Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Szabó Richard Oktatók: Kõszegi Andorné dr.;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 12
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók képesek legyenek szakterületükön a térbeli létezéssel összefüggõ törvényszerûségek, folyamatok, kapcsolatrendszerek mûködésének
felismerésére és bizonyos fokú kezelésére.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A természeti környezet fogalma és fajtái
A fogyó erõforrások típusai, fõbb jellemezõi, gazdaságtanának elméleti alapjai
Energiagazdálkodás, energiapolitika
2. Az ércek, a fémek forrásai
Magyarország színesfém bányászata és kohászata
Nem érces ásványi anyagok
3. Megújuló természeti erõforrások
A talaj

4. Erdõ és fagazdálkodás
Ökológiai és biológiai erõforrások

5. A víz, mint megújuló erõforrás
Légköri erõforrások

6. A tér, mint erõforrás
Környezetvédelem gazdasági kérdései, a fenntartható fejlõdés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévközi jegy kialakításának módszere: Házi dolgozat, egyeztetett témában.
 
Kötelező irodalom: Bora Gyula - Korompai Attila : Természeti Erõforrások gazdaságtana és földrajza Aula, 2001
Ajánlott irodalom: Földgömb, National Geographic, Geo folyóiratok
 
Egyéb segédletek: Térkép, Gazdasági atlasz
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000