Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Szabó Richard Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Tudományfilozófiai elméleti alapokon, gyakorlati áttekintésen keresztül, komplex kép kialakítása a tudomány múltjáról, jelenérõl, jövõjérõl.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
beadott házi dolgozat egyeztetett témában
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A Tudomány fogalma
2. A Tudomány struktúrája
3. A Tudományos paradigma
4. A Tudomány határpontjai
5. A Technika fogalma
6. A Technikai változás elméleti lehetõségei
7. A Technikai változás dimenziói
8. A Technikai változás gyakorlati megvalósulása
9. Fejlõdik-e világunk
10. A jövõ technikai lehetõségei
11. Reális és fantasztikus elképzelések a jövõrõl
 
Kötelező irodalom: 11. Thomas S. Kuhn : A tudományos forradalmak szerkezete Osiris Kiadó 2000.
2. Németh József : A technika és a mérnökség Magyarországi története Mûegyetemi kiadó 1999.
3. Felix R. Paturi, Manfred Brocks: A technika krónikája - Officina Nova Budapest 1991 Kiadó4.Egely György : Tiltott találmányok
4. Egely György: Tiltott találmányok Egely Kft. 2000.
5. Egely György : Borotvaélen, Egely Kft. 2002.
6. Shadowrun
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000