Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 1
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Informatikus közgazdász szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lehotai László;
 
Előtanulmányi feltételek: Érvényes kooperatívos szerzõdés
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az órák rendszeres látogatása, 2 esettanulmány készítése és szóbeli beszámoló, 1 ZH (utolsó alkalommal)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az értékelemzés a vezetéstechnikában alkalmazott egyik leghatékonyabb döntéselõkészítési módzser. Az értékelemzés kialakulása és helyzete napjainkban.
2. Az értékelemzés fajtái, alapfogalmai. Az értékelemzés fázisai: elõkészítp, alkotó, kiértékelõ, tervezõ, végrehajtási beszámolási fázisok.
3. Költséginformációk. Funkcióelemzés. A funkcióelemzés, mint az értékelemzés lelke. Funkcióköltségek meghatározása. Az értékelemzés eljárásai. Feladatok megoldása csoportmunkában.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévközi jegy megszerzésének feltétele: A ZH, az esettanulmányok és az órai munka alapján
Ajánlott irodalom: Dr. Lehotai László: Értékelemzés I-II (segédletek) BMF 2006., a hallgatók kézhez kapják.
Dr. Hegedûs József: Értékelemzés a termékfejlesztésben (MK)