Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Informatikus közgazdász szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Francsovics Anna Oktatók: Dr. Turcsányi Katalin;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTSMS23NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató képes legyen egyszerû és komplex gazdaságossági vizsgálatok és elemzések elvégzésére. A gazdálkodás, a tervezés, az ellenõrzés és az információ-ellátás összehangolására, az operatív rendszer célkitûzéseinek megfelelõen.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
12 vagy 13. hét zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A controlling fogalma, feladatai. A controlling szemléletmód. A controlling szervezet kiépítése. A controlling szervezetre ható tényezõk, a szervezet beillesztése a vállalati hierarchiába A költségek fogalma. A költségek osztályozása. A költség és a kiadás közötti különbség. Az ÁFKN struktúra elemzése. Break-even chart. Az ÁFKN struktúra gyakorlati alkalmazása.
3. A kalkuláció fogalma és fajtái (elõ-, közbensõ és utókalkuláció). Kalkulációs módszerek (egyszerû osztó, egyenértékszámos osztó, normatív, pótlékoló, gépóra és gazdasági kalkuláció)
5. A vezetésorientált számvitel (Management Accounting ) fogalma és feladatai
A költségek tervezése Az optimálistermelési és értékesítési program meghatározása. Döntés az eladási ár alsó határáról, saját vagy külsõ gyártás. Target costing eljárás. Standard költségszámítás. Mérlegelemzés. Likviditás tervezés.
7. A tervezés fogalma és követelményrendszere. Fogalomtervezés. Értékesítési költségvetés. Az operatív tervezés fogalma, fejezetei és folyamata. A stratégiai tervezés fogalma, az eljárás szakaszai. A stratégiai controlling fõbb eszközei. Az operatív és a stratégiai controlling összehasonlítása.
9. A controlling információs rendszere. tervezési és beszámolási rendszer felépítése. Mutatók szerepe a controllingban. Controlling kézikönyv. Nemzetközi informatikai projektmódszertan és gyakorlati alkalmazása
11. Vállalatirányítási rendszer bevezetésének gyakorlati alkalmazása. Integrált rendszer üzemeltetés a gyakorlatban.
13. Logisztika-controlling. A logisztikai teljesítmények és költségek. A logisztikai controller. A logisztika-controlling bevezetése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
zárthelyi dolgozat és órai munka alapján
 
Kötelező irodalom: Dr. Francsovics Anna: Controlling elmélet és módszertan (Budapest, Ligatura Kiadó, 2005)
Dr. Francsovics Anna: Esettanulmányok és feladatok a Controlling c. tantárgyhoz (házi sokszorosítás, Budapest, 2007)
Ajánlott irodalom: Horváth Péter-Dobák Miklós: Controlling a sikeres vezetés eszköze (KJK, 1990.)
Anna Francsovics: Besonderheiten der Entwicklunk des Controllings. Amicus. 2006.