Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Nagy Attila;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMMD11MNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A képzés során a hallgatók megismerik a vállalatoknál, vállalkozásoknál és egyéb szervezeti egységeknél idõrõl idõre szükséges változások irányítását, megvalósítását, szervezetek szükségszerû megújulását. A sikert eredményezõ folyamatok, módszerek megismerése és tudatosítása mellett a hallgatók megismerhetik a jövõ kihívásait, melyek ismerete megkönnyítheti a változások, változtatások elfogadását, gyakorlati megvalósítását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány elkészítése és idõben történõ leadása, kettõ zárthelyi dolgozat eredményes megírása. Prezentáció. Kötelezõ óralátogatás.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Változás, válság mibenléte
2. Stratégiai menedzsment és a változás menedzsment kapcsolata
3. A változás tipológiája
4. A változás kényszere
5. Változás menedzsment modellek
6.
A változtatásmenedzsment HR oldala
7. Változás és válság kommunikáció
8. Változás elõrejelzõ módszerek
9. Balance scorecard, BPR
10. Válság menedzsment
11. Csõdtörvény
 
Kötelező irodalom: Dr. Farkas Ferenc: Változásmenedzsment, Akadémia Kiadó, Budapest, 2005 ISBN 963058266X
+ az elõadásokon és gyakorlaton elhangzott ismeretanyag.

Ajánlott irodalom: Dr. Kocsis József: Változások menedzselése, Mûszaki Könyvkiadó,
ISBN 9631603911