Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Papp József; Pappné Dr. Nagy Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG22MLB
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A megfelelõ pénzügyi szemlélet, és alapinformáció bázis kialakítása
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Oktatási hét:12.
10 oldalas házi dolgozat az elõadóval egyeztetett témában

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A modern pénz teremtése. Bankrendszer, jegybanki szabályozás
2. Pénzintézeti szektor, kereskedelmi bankok, és üzletágai
3. Lízing, faktorálás, forfait, kockázati tõke
4. Értékpapírok, értékpapírpiacok
5. Tõzsde
6. Államháztartás
7. Központi kormányzati költségvetés
8. Nemzetközi pénzügyi alapfogalmak
9. Nemzetközi pénzügyi intézmények
10. Európai monetáris együttmûködés
11. Euro és a magyar gazdaság
12. Konzultáció
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Pénzügyi ismeretek I.-II (szerkesztette: Pappné Nagy Valéria, BMF, Budapest)
Papp József-Pappné Nagy Valéria: Pénzügyek alapjai / munkafüzet / BMF, Budapest 2006
Ajánlott irodalom: Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor (INVENT Kiadó, Budapest 2003)
Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)
Pénzügyi ismeretek III. Példatár (PSZF, Budapest 1999)
Fazekas – Gáspár – Soós – Sulyok – Pap: Pénzügyi számtan (Perfekt, Budapest, 1999)