Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Bólya András Oktatók: Bólya András; Salamon Márta;
 
Előtanulmányi feltételek: Angol alap C vagy belsõ szintfelmérõ vizsga.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Gazdasági, üzleti angol nyelvi, szaknyelvi ismeretek hallgatására felkészítés. A tankönyv hasznos tematikájú, a témákat célirányosan, gyakorlatiasan dolgozza fel, modern és hasznos a szókincse. További célok: mind szóbeli, mind írásbeli nyelvi készségek fejlesztése, idegen nyelvi üzleti kommunikáció.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.) 7. és 13. héten. A félév folyamán szóbeli prezentáció, egy vállalat bemutatása max. 10 percben, minimum 5-6, maximum 10 oldal ( A4) terjedelemben.
Az órákon a részvétel kötelezõ, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Unit 1. Customers
2. Unit 2. Companies
3. Unit 3. Travel
4. Unit 4. Troubleshooting
5. Unit 5. Company History
6. Company presentations
7. 1. zárthelyi dolgozat, Unit 6. Retailing
8. Unit 7. Products
9. Unit 8. People
10. Unit 9. Business Environment
11. Unit 10. Finance
12. Unit 11. Corporate Responsibility
13. 2. zárthelyi dolgozat, Unit 12. Competition
14. Prezentációk, félévzárás
 
Kötelező irodalom: Sue Robbins: First Insights into Business Students Book, Longman
First Insights into Business Students Book, Longman, hanganyag
Ajánlott irodalom: Ian MacKenzie: English for business Studies, Cambridge University Press
A. Littlejohn: Company to Company, Cambridge University Press
Brian Howe: Portfolio. Case studies for Business English, Longman
Vicky Hollett: Business Opportunities, Oxford University Press