Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes; Dr. Elek Erzsébet; Pappné Dr. Nagy Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG22MNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató eligazodjon a vállalatok pénzgazdálkodásában és elsajátítsa a vállalati pénzügyi stratégia kialakításának alapismereteit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
13. hét zárthelyi: Vállalati pénzügyekhez tartozó számítások
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás:Vállalati pénzgazdálkodás, pénzügyi kapcsolatok, vagyon
Gyakorlat:, A félév szervezési feladatai, Vállalati mérleg ismétlés.
2. Elõadás:Finanszírozási stratégia alapelvei, fajtái
Gyakorlat: A finanszírozási str. mutatói, nettó forgótõke számítás
3. Elõadás:Belsõ finanszírozási formák
Gyakorlat:Amortizáció számítás
4. Elõadás: Külsõ finanszírozási formák
Gyakorlat:Átlagos tõkeköltség számítás
5. Elõadás: Hitelezés, hitelképesség
Gyakorlat: Pénzügyi teljesítmény mérésének mutatói
6. Elõadás: Lízing, lízingpiac
Gyakorlat: Prezentációs gyakorlat
7. Elõadás: Faktorálás, faktorpiac
Gyakorlat:Prezentációs gyakorlat
8. Elõadás: Kockázati tõke
Gyakorlat: Prezentációs gyakorlat
9. Elõadás: Befektetési stratégia./ Finánc és reálbefektetések /
Gyakorlat: Beruházás-gazdaságossági számítások
10. Elõadás: Költség-összehasonlítás, NPV számítás, KE és NPV egyenértékes
Gyakorlat: Példamegoldás
11. Elõadás: BCR mutatók, gazdasági és pénzügyi megtérülési ráta
Gyakorlat: Példamegoldás
12. Elõadás: Beruházás – Mûködési cash flow
Gyakorlat: Példamegoldás
13. Elõadás: Zárthelyi dolgozat
Gyakorlat: Számítási feladatok megoldása
14. Elõadás:Konzultáció
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga a tantárgy elméleti tananyagából
 
Kötelező irodalom: Illés Ivánné dr. Társaságok pénzügyei, Saldo 2003.
Illés Ivánné dr. Példatár a Társaságok pénzügyeihez, Saldo 2003.
Balogh László: Vállalati pénzügyek példatár. - [Bp.]: Aula, 2003.