Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Borbás László Oktatók: Borbás László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Fogyasztóvédelem és piacfelügyelet vállalkozásokat érintõ kérdései. Az EU támogatáspolitikája és versenyszabályozása. Közbeszerzés szabályai. Az EU KKV-kra vonatkozó politikája. Magyar vállalkozások részvétele a közösségi programokban. Vállalkozás fejlesztési akciók. Pályáztatás, pályázatkészítés. Lobbizás az EU-ban. Vállalkozások önértékelése, vállalkozási tükör készítés. Vállalkozói érdekképviseletek az EU-ban.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 zh
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Közösségi szintû vállalkozási formák az EU-ban.
2. Versenyszabályozás az EU-ban.
3. Az EU támogatáspolitikája, ennek hatása a magyar vállalkozásokra
4. Az EU KKV-kra vonatkozó politikája.
5. Magyar vállalkozások részvétele a közösségi programokban.
6. Vállalkozás fejlesztési akciók, gazdaságösztönzési programok.
7. Pályáztatás, pályázatkészítés.
8. Közbeszerzési folyamat és a közbeszerzés szabályai.
9. Lobbizás szabályai az EU-ban.
10. Vállalkozások önértékelése, vállalkozási tükör készítés.
11. Vállalkozói érdekképviseletek az EU-ban
12. Az EU 2020-ig szóló stratégiája és ennek hatásai a vállalkozásokra.
13. Öszefoglalás
14. ZH
 
Kötelező irodalom: Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról.Kézikönyv kis- és középvállalkozóknak. Harmadik , átdolgozott kiadás.Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest 2004.
Ajánlott irodalom: Study on the representativeness of business organisations for SMEs in the European Union. Final report. Zoetermeer, May 2009.
 
Egyéb segédletek: Órai prezentációk
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000