Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bujdosó László Oktatók: Dr. Bujdosó László; Dr. Kóczy Á. László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A statisztika eszköztárának megismertetése, a mutatók képzésének, számításának bemutatása, elemzési technikák elsajátítása. A gazdasági élet különbözõ területeinek jellemzésére, elemzésére legalkalmasabb módszerek, mutatószámok megismertetése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A gyakorlatokról való hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben meghatározott mértéket. A félév során 2 db dolgozat kötelezõ megírása, amelynek pontszáma határozza meg a félévközi jegyet. A dolgozat idõtartama 45 perc.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Statisztikai sorok, statisztikai táblák. Viszonyszámok I.: dinamikus és megoszlási viszonyszámok
3. Viszonyszámok II.: intenzitási viszonyszámok. Összefüggések a viszonyszámok között.
5. Összefüggések a viszonyszámok között. Helyzeti és számított középértékek. Szóródási mutatók, aszimmetria
6. I ZH
7. Fõátlagok (összetett intenzitási viszonyszámok) különbségének és hányadosának vizsgálata standardizálás módszerével
9. Érték-, ár- és volumenindex számítása aggregát formában. Érték-, ár- és volumenindex számítása átlagformában, az indexek összefüggése
11. Ismérvek közötti kapcsolatok vizsgálata: asszociáció, vegyes kapcsolat. Ismérvek közötti kapcsolatok vizsgálata: korreláció. Kétváltozós, lineáris regresszió
12. II.ZH
13. Pót Zh
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja:
Elégtelen vagy nem megírt dolgozat a szorgalmi idõszakban egyszer pótolható 2008.május 12.-2008.május16. között .
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A félévközi jegy kialakításának módszere:
A maximálisan elérhetõ pontszám függvényében:
0 – 50 % elégtelen(1)
51 – 62 % elégséges(2)
63 – 74 % közepes (3)
75 – 86 % jó (4)
87 – 100 % jeles (5)
Elégtelen félévközi jegy javítására nincs lehetõség!
 
Kötelező irodalom: Általános statisztika I-II. /és Pédatár/ szerk: Korpás Attiláné dr., Nemzeti Tankönyvkiadó 1997.