Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Horváth Katalin Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A Számvitel I. tantárgy keretében elsajátított ismeretek, mérlegtételek értékelésének eredményre gyakorolt hatásának elsajátítása. Erdeménykimutatások összeállítása, valamint a vezetõi számvitel alapvetõ feladatainak megismerése. Elsõdleges cél tehát, hogy a hallgató a munkájában alkalmazni tudjon szintetizáló számviteli ismereteket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltétele 3db zh megírása az egyes konzultációkon, valamint a házi feladatok beadása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Számvitel fogalma, a számviteli információs rendszer (nemzetközi számviteli rendszerek, magyar számviteli törvény) Számviteli alapelvek. Számviteli politika. Kiegészítõ melléklet. Üzleti jelentés.
Vállalkozói vagyon. Eszköz, forrás fogalmak. Mérleg Bevétel, ráfordítás fogalmak. Eredmény kategóriák. Eredmény-kimutatás Összköltség, forgalmi költség eljárású eredmény-kimutatás
2. A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása Könyvvezetés (Egyszeres, Kettõs könyvvitel). Egységes számlakeret. Vállalkozói számlarend. Értékelési szabályok a könyvelésben és a mérlegben.
Zh
3. Immateriális javak, tárgyi eszközök fogalma, részei bekerülési és mérlegértéke Saját tõke, céltartalék fogalma, részei, bekerülési és mérlegértéke Készletek fogalma, részei, felhasználási módszerei (FIFO, átlagos), bekerülési és mérlegértéke
Zh
4. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése, bekerülési és mérlegértéke.
ZH
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: 1. Dr. Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban – SALDO (kijelölt anyagrész)
2. Számvitel a gyakorlatban – Alapismereti Példatár - SALDO