Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Ferenczi Éva;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A fõiskolán tanult gazdasági ismeretek (marketing, vállalati gazd.tan, számvitel, stb.) gyakorlati alkalmazása játékos formában, kiscsoportos keretek között.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az oktatás 3. hetében a tárgyalás elméleti anyagból 60 perces feladatlap kitöltése. Ezen kívül minden hallgatónak, megadott szempontok alapján, a megbeszélt idõben egy konkrét tárgyalást kell lefolytatnia.
Pótlás: az írásbeli feladatlap egy alkalommal, a kurzus végén pótolható, a helyzetgyakorlat nem pótolható. A helyzetgyakorlatoknál a hiányzás nem megengedett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Ferenczi Éva: Tárgyalástan. 2006. Személyesen átmásolható.
2. Tárgyalás és kommunikáció. A tárgyaló személye, stílusa. Tárgyalási stratégiák és taktikák. „Egyezzünk meg, hogy megegyezünk” címû oktatófilm közös megtekintése és elemzése.
3. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
4. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
5. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
6. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
7. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Tárgyalástan. 2006. Személyesen átmásolható.