Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Fábry Györgyné dr.;
 
Előtanulmányi feltételek: Gazdasági modul I.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A fõiskolán tanult gazdasági ismeretek (marketing, vállalati gazd.tan, számvitel, stb.) gyakorlati alkalmazása játékos formában, kiscsoportos keretek között.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.) Második alkalommal számot adnak a hallgatók ZH keretében a szimulációs játékról. Második alkalomra leadják a csoportok („vállalatok”) az Üzleti stratégiát, utolsó alkalomra pedig az Üzleti jelentést egyenként 4-5 oldal terjedelemben.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szimulációs játék megismerése, próbajáték
2. ZH, Szimulációs játék
3. Szimulációs játék
4. Szimulációs játék
5. Szimulációs játék
6. Szimulációs játék
7. Szimulációs játék
8. Szimulációs játék
9. Szimulációs játék
10. Szimulációs játék
11. Szimulációs játék
12. Szimulációs játék
13. Szimulációs játék befejezése, a játék során szerzett tapasztalatok megbeszélése, a csoportok teljesítményének értékelése.
14. Szimulációs játék befejezése, a játék során szerzett tapasztalatok megbeszélése, a csoportok teljesítményének értékelése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Értékelés: A zárthelyi dolgozat eredménye, a leadott írásos anyagok és a szimulációs játék eredményébõl együttesen képzõdik a félévközi jegy. A szimulációs játék során nyújtott teljesítmény dominál az érdemjegy kialakítása során.
 
Kötelező irodalom: „ Arkhe Kalypso” elnevezésû szimulációs játék leírása