Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Horváth Katalin Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMSM112NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A mérleg és az eredménykimutatás közötti összefüggések elmélyítése, a vezetõi számvitel alapjainak lerakása. A gyakorlatban használt gépi könyvelés alapjainak elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi eredményes megírása min 50%-ra, beadandó házi feladat elkészítése, az összes labor órán a részvétel kötelezõ, igazolt hiányzás esetén, másik csoportnál plusz órán való részvétellel kell pótolni.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Ea: Az eredménykimutatás
Gy: A kötelezettségek fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
L: Önköltség számítás saját példa alapján

2. Ea: Az eredménykimutatás
Gy: A kötelezettségek fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
L: Önköltség számítás saját példa alapján
3. Ea: Az idõbeli elhatárolások
Gy: A vásárolt készletek állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
L: Saját vállalkozás költséghelyei, költségviselõi

4. Ea: Az idõbeli elhatárolások
Gy: A vásárolt készletek állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
L: Saját vállalkozás költséghelyei, költségviselõi

5. Ea: Költségek könyvelése elsõdlegesen 5-re, és másodlagosan 6-7-re
Gy: A saját termelésû készletek állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
L: Gazdasági események saját vállalkozásban

6. Ea: Költségek könyvelése elsõdlegesen 5-re, és másodlagosan 6-7-re
Gy: A saját termelésû készletek állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
L: Gazdasági események saját vállalkozásban
7. Ea: Költségek könyvelése elsõdlegesen 6-7-re és másodlagosan 5-re
Gy: A pénzeszközök állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
ZH
L: gépi könyvelés

8. Ea: Költségek könyvelése elsõdlegesen 6-7-re és másodlagosan 5-re
Gy: A pénzeszközök állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
ZH
L: gépi könyvelés
9. Ea: A kiegészítõ melléklet és az üzleti jelentés
Gy: Az értékpapírok állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
L: gépi könyvelés
10. Ea: A kiegészítõ melléklet és az üzleti jelentés
Gy: Az értékpapírok állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
L: gépi könyvelés
11. Ea: A konszolidáció
Gy: A saját tõke és a céltartalékok állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
L: gépi könyvelés

12. Ea: A konszolidáció
Gy: A saját tõke és a céltartalékok állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
L: gépi könyvelés
13. Ea: Speciális céghelyzetek számviteli feladatai
Gy: Pót zh
L: gépi könyvelés
14. Ea: Speciális céghelyzetek számviteli feladatai
Gy: Pót zh
L: gépi könyvelés
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Szóbeli vizsga, elõzetesen kiadott tételek alapján. A vizsgajegy kialakításában a féléves munka is beszámításra kerül(zh eredmény és a laborfeladat)
 
Kötelező irodalom: Dr. Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban. SALDO
Ajánlott irodalom: Dr Sztanó-Korom-Veress: Példatár a vezetõi számvitelhez