Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTPE11VLM
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató elsajátítsa a vállalati pénzügyi stratégia kialakításának alapismereteit beleértve a hozzá kapcsolódó pénzügyi számításokat, és eligazodjon a finanszírozáshoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások piacán.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalkozások finanszírozási stratégiájának alapelvei, fajtái, Belsõ finanszírozási formák.
2. Külsõ finanszírozási formák, tõkeáttétel, átlagos tõkeköltség számítás
3. Beruházások finanszírozása
4. Pénzügyi szolgáltatások.
Hitelezés, hitelképesség, Lízing, lízingpiac, lízingtársaságok, kockázati tõke nyújtása, kockázati tõke társaságok, faktorálás, faktorpiac, faktortársaságok, vállalkozások állami támogatása – kiegészítõ finanszírozás.
5.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Pappné Dr. Nagy Valéria: Vállalkozásfinanszírozás – pénzügyi szolgáltatások elektronikus jegyzet, OE, 2011
Pappné Dr. Nagy Valéria: Bevezetés a pénzügyi matematikába elektronikus jegyzet, OE, 2011