Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Bencsik Mária; Bugár Linda; Kotálik Gábor; Dr. Szikora Péter;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG12MNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
11. ZH
14. Pót ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalat, vállalkozás célja, környezete, fõbb ismérvei Szükségletszámítások I.
2. Vállalkozási formák Szükségletszámítások II.
3. Az értékteremtõ termelési folyamat elemei Termelési tervszámítások
4. Termelés tervezési számítások Készlettervezés
5. A vállalat szervezete Munkaidõ kihasználás és termelékenység
6. Piaci aktivitás, marketing Gyártási rendszerek tervezése
7. Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása A piaci tényezõk vizsgálata
8. Tárgyi eszköz gazdálkodás Új termék bevezetésének elõkészítése
9. Forgó eszköz gazdálkodás Költségszámítás, jövedelmezõség
10. Munkaerõ gazdálkodás Költségszámítás, kalkuláció
11. Gazdaságosság fogalma, mérése ZH
12. Beruházás gazdaságossági számítások Beruházás gazdaságossági számítások I.
13. Termelésirányítás és gazdaságosság Beruházás gazdaságossági számítások II.
14. Költségszámítás Pót ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Félévközi jegy: Zárthelyi dolgozat és félévközi munka alapján.
 
Kötelező irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2003.
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 1999.
Ajánlott irodalom: Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 1998.
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 1999.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségügyi kézikönyv 8.1- 8.5 szerint