Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Informatikus közgazdász szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Hatalyák Aranka Oktatók: Hatalyák Aranka;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKS122NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a kereskedelemnek a gazdaságban betöltött szerepét. A kereskedelmi vállalkozásra jellemzõ speciális szakismeretek birtokában képesek legyenek az áruforgalmi folyamat összefüggéseinek elemzésére, tervezésére, irányítására, a kereskedelmi vállalkozás árrésének, eredményének elemzésére, tervezésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
7. hét ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kereskedelmi vállalkozások vezetése, irányítása. A kereskedelmi vállalkozások stratégiái.
2. A kereskedelmi vállalkozások üzleti tervezése.
3. A kereskedelmi vállalkozások eredményét meghatározó tényezõk elemzése. Árképzés, árpolitika céljai, módjai, eszközei.
4. A beszerzési és az eladási ár kalkulációja. Az áfa elszámolása
5. Árrés, haszonkulcs, árrés tömeg, árrés színvonal meghatározásának módjai.
6. Az árrés gazdálkodás hatékonyságának elemzése.
7. Elméleti ismeretanyag, gazdálkodás elemzése példákon keresztül
8. A kereskedelmi vállalkozások jövedelmezõségét befolyásoló tényezõk elemzése feladaton keresztül
9. A kereskedelmi vállalkozások költséggazdálkodása
10. A költséggazdálkodás elemzésének fõbb mutatószámai
11. A kereskedelmi vállalkozások fõbb erõforrásai, azokkal való gazdálkodás vizsgálata. Munkaerõ-gazdálkodás
12. A munkaerõ-gazdálkodás hatékonyságának elemzése, a bérgazdálkodás
13. Kereskedelmi vállalkozások vagyona, finanszírozása.
A vállalkozás piaci értéke.
14. A piaci érték meghatározásának módszerei
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: A TVSZ-ben biztosított lehetõség szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli
 
Kötelező irodalom: Dr.Gábor Miklós - Sólyom Csaba: KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK GAZDÁLKODÁSA ÉS VEZETÉSE. Fõiskolai jegyzet, Kiadó: BGF KBIFK, FK-0102
Ajánlott irodalom: A feldolgozásra kerülõ témához kapcsolódó cikkek tanulmányok.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítása összhangban van a szak minõségi követelményeivel. A tantárgyfelelõs évente korszerûsíti a tantárgyi programot, karbantartja, szükség szerint megújítja a gyakorlati foglalkozások demonstrációit, tesztjeit, az irodalomjegyzéket és a vizsgakérdéseket.