Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Karay Tivadar Oktatók: Karay Tivadar; Papp Klára;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A strukturált és objektumorientált fejlesztési elvek, módszertanok bemutatása mellett az alapvetõ rendszerszervezési, folyamatszervezési ismeretek átadása. A hallgatók megismertetése olyan korszerû elemzõ-, tervezõ eszközökkel, melyek segítségével képesek lesznek valós folyamatok, informatikai problémák felismerésére, modellezésére, leképezésére, szoftverrendszerek logikai és fizikai rendszertervének elõállítására.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 zárthelyi, ill. gyakorlati feladat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szervezet, a gazdálkodó szervezet, a rendszer, az alrendszer fogalma és értelmezései
2. Információ, adat, információrendszer fogalma, az információrendszer fejlõdésének korszakai, az információfeldolgozás folyamata, információgazdálkodás, információmenedzsment
3. Az alkalmazásfejlesztés folyamata, fázisai, strukturált- és objektumorientált fejlesztési-, tervezési elvek és módszertanok
4. Informatikai stratégia, helyzet-, problémafelmérés és elemzés, követelményspecifikáció, projektirányítási módszertanok (PRINCE), a projektterv (Ms Project), logikai tervezés, logikai rendszerterv elemei
5. SSADM Adat folyamat diagram
6. Logikai rendszerterv gyakorlat
7. Modellszemléletek, fizikai tervezés folyamata, fizikai rendszerterv elemei
8. Folyamatmodellezés, további SSADM eszközök
9. Adatmodell szemléletek, korszerû tervezõ eszközök, fizikai adatmodell tervezés (PowerDesigner)
10. A vizualizáció szerepe a fejlesztésben, az UML modellezõ nyelvi szabvány
1. Zárthelyi
11. User-interface modellek, GUI tervezési feladatok (MS Visio)
12. Tervezési gyakorlat
13. Oracle Express és tervezési eszközei, más tervezési eszközök.
14. 2. Zárthelyi
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Pót zárthelyi a vizsgaidõszakban. A félévközi jegy kialakításának módszere: 2 Zárthelyi alapján
 
Kötelező irodalom: Raffai Mária: Információrendszerek fejlesztése és menedzselése – Novadat, 2003., Gyõr
Ajánlott irodalom: Raffai Mária: Objektumok az üzleti modellezésben, Novadat 2001., Gyõr
Ian Sommerville: Szoftverrendszerek fejlesztése – Panem, 2007.
 
Egyéb segédletek: Oktató által biztosított elektronikus jegyzet
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint