Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Keszthelyi András Oktatók: Karay Tivadar;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVKGS12NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 3 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatókat megismertetni egy Unix alapú, nyílt forráskódú operációs rendszer elméleti és gyakorlati alapjaival. A félév során mind a telepítés és üzemeltetés, mind az irodai környezetben történõ használat, mind pedig a hálózati szolgáltatások nyújtása területén ízelítõt kapnak a hallgatók.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
8. hét Zárthelyi
14. hét Zárthelyi
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Linux története,Tulajdonságok,Disztribúciók
2. Filerendszer, linkek, jogosultsági rendszer
3. Midnight commander, parancssor, grafikus felület
4. Lemezparticionálás, mountolás, rendszerbetöltés
5. Telepítés,
6. Csomagkezelés, parancssori programozás
7. Próbazárthelyi, rendszer indító szkriptek, l
8. Zárthelyi, rendszer leállító szkriptek
9. segédprogramok, szûrõk, grep
10. Ablakkezelõk, és segédprogramjaik
11. Hálózati funkciók, távoli elérés
12. Open Office irodai program
13. Egyéb programok, és módszerek
14. Zárthelyi
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Pót zárthelyi a vizsgaidõszakban. Félévközi jegy: Két zárthelyi átlaga, szorgalmi pontokkal növelve
 
Kötelező irodalom: http://turul.banki.hu/oldalak/linuxfakt/
Ajánlott irodalom: www.linux.hu, linux.lap.hu

http://www.tldp.org/, http://www.hup.hu/

Richard Petersen: Linux referenciakönyv
Flickenger, Rob: Linux bevetés közben. Kiskapu, Budapest, 2003.
 
Egyéb segédletek: Oktató által biztosított elektronikus jegyzet
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint