Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Lénárt Imre Oktatók: Lénárt Imre;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a MS Excel magas szintû kezelését és a MS Project használatába betekintést nyerjenek.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kötelezõ részt venni a foglalkozásokon.
Az aláírás megszerzésének feltételei: Az órákon való részvétel
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a MS Excel használatába
2. Formázás
3. Diagramok
4. Alapvetõ matematikai és statisztikai függvények, szûrõk
5. Pivot-tábla
6. Dinamikus számítások
7. Adatelemzés
8. Bevezetés a makrók használatába
9. Ciklusok, formázások, Excel függvények programozása
10. Felületkezelés makrókkal
11. Bevezetés a MS Project használatába
12. MS Project használata projektek tervezésére I.
13. MS Project használata projektek tervezésére II.
14. Összefoglalás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsga értékelése a részfeladatok pontozásával történik.
A jegy kialakításának módszere:
A maximálisan elérhetõ pontszám függvényében:
0 – 50 % elégtelen(1)
51 – 62 % elégséges(2)
63 – 74 % közepes (3)
75 – 85 % jó (4)
86 – 100 % jeles (5)

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsgajegy megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzése
 
Kötelező irodalom: Bártfai Barnabás: Microsoft Excel 2010 zsebkönyv, BBS-Info Kft., 2010
Szentirmai Róbert: Bevezetés a Microsoft Project 2003 használatába, Jedlik Oktatási Stúdió, Budapest, 2004

Ajánlott irodalom: Szentirmai Róbert: Projektirányítás Office Project 2007 segítségével, Jedlik Oktatási Stúdió, Budapest, 2007