Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes;
 
Előtanulmányi feltételek: Menedzsment alapjai GVMMD11MTC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az emberi tényezõ szerepe a gazdasági növekedésben. Az emberi erõforrás-gazdálkodás modern irányzatának kialakulása. A “human resource
management” (HRM) tartalma és funkciói. A vállalat munkaerõ-piaci környezete. Vállalati stratégia – emberi erõforrás stratégia. Munkaerõ-piaci marketing.
Munkakörelemzés, munkakörtervezés. Emberi erõforrás tervezés és munkaerõ-tervezés. Munkakörértékelés. Teljesítményértékelés. Az emberi erõforrások
fejlesztése, karriertervezés. Kompenzációs rendszer – ösztönzés menedzsment. A munkaügyi kapcsolatok rendszere. Participáció. Kollektív tárgyalások. A
munkahelyi konfliktusok kezelése. Személyzeti információs rendszer.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az utolsó konzultációs alkalommal megírt zh. és az EEM bármely témaköréhez kapcsolódó házi dolgozat illetve megadott kérdések alapján házi feladat
beadása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1-4: Áttekintés, emberi erõforrás tervezés, munkakör, személyiség és ítéletalkotás. Munkaerõ biztosítás. Ösztönzésmenedzsment. Teljesítményértékelés.
2. 5-6: Karriermenedzsment. Változásmenedzsment. Konfliktusok. Munkaügyi kapcsolatok rendszere.
3. 7-8: Informatikai támogatás. Zh. és feladatok beadása.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Aláírás feltétel az utolsó konzultációs alkalommal megírt zh. és a házi dolgozat, illetve házi feladat eredményének elégtelentõl különbözõ súlyozatlan számtani átlaga. Aláírás pótlása TVSZ szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli, szóbeli
 
Kötelező irodalom: Szeghegyi Ágnes: Emberi erõforrás menedzsment/Távoktatás/C tanterv (Letölthetõ elektronikus tananyag.)
Ajánlott irodalom: Borgulya Istvánné, Dobay Péter, Farkas Ferenc, Karoliny Mártonné, László Gyula, Mohácsi Gabriella, Poór József: Emberi erõforrás menedzsment kézikönyv
Gyökér Irén: Emberi erõforrás menedzsment
 
Egyéb segédletek: 1. Feladatsor
2. Összefoglaló tételsor
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint