Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Pénzügyi szakügyintézõ szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Füle Miklós Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
két zárthelyi dolgozat
kettõ beadandó esettanulmány
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A fenntartható fejlõdés - A bioszféra, a gazdaság és a jólét kapcsolata
2. A fenntartható fejlõdés elvei
3. A gazdasági növekedés és a környezeti minõség kapcsolata
4. A környezeti Kuznets - görbék – A jólét elemzése, jóléti mutatók
5. A természeti erõforrások
6. A környezetszennyezés gazdaságtana
7. Külsõ gazdasági hatások típusai
8. A pigoui- adó nagysága
9. A Coase – tétel
10. A Föld légköre és a klímaváltozás
11. A környezetvédelem szabályozásának eszközei
12. Az EU környezeti törekvései
13. A vállalkozások környezeti kockázatai, környezetbarát termékek
14. A Local Agenda 21 program alkalmazhatósága
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Félévközi jegy a két zárthelyi dolgozat pontszámából kialakított jegynek megfelelõen, kettõ beadandó esettanulmány
Pótlás módja: TVSZ szerint
 
Kötelező irodalom: Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai. Bologna – Tankönyvsorozat. Aula Kiadó, 2007
Ajánlott irodalom: Beliczay Erzsébet: Egészségesebb környezet, javuló versenyképesség, több munkahely: A Levegõ Munkacsoport javaslatai a zöld államháztartási reformra / [írta Beliczay Erzsébet]. - Budapest : Levegõ Munkacsoport, 2000. - 23 p. : ill. ; 29 cm.
Medvéné Szabad Katalin (szerk.): A környezetgazdaságtan alapjai, [Bp.] : Perfekt, [2007]. 280 p.,
Hubai József: Az uniós csatlakozás hatása Magyarország természetierõforrás-gazdálkodására = Impacts of the accession to the EU of Hungary ad of 2004 on the natural resources management / Hubai József. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. Csak magyar nyelven. - Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 166-170.
Szlávik János: Fenntartható környezet- és erõforrás-gazdálkodás / Szlávik János. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 317 p. : ill. ; 19 cm. - ( Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 14.) Bibliogr.: p. 309-[318]