Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Kereskedelmi és marketing BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Bácsi Rózsa Oktatók: Virágh Tibor;
 
Előtanulmányi feltételek: Unternehmenslehre GGTVG111NK Finanzen II. GGTPU212NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Zielsetzung des Kurses ist, Funktiionen, Grundsätze, Zusammenhänge und Grundbegriffe der Besteuerung zu vermitteln und zu erläutern. Überblickartige Vorstellung der wichtigsten Steuerarten, der mit der Besteuerung verbundenen Aufgaben.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Teilnahmepflicht, an den Vorlesungen. Fehlen darf lt. Studien- und Prüfungsordnung.
2 Klausuren müssen erfolgreich geschrieben werden (Durchschnitt der zwei Klausuren mind. 2). Beim Fehlen oder bei ungenügender Leistung Ersatzmöglichkeit am Ende des Semesters.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Grundlagen der Steuerlehre: Der Staat und seine Wirtschafts- und Finanzpolitik
2. Grundlagen der Steuerlehre – Öffentliche Aufgaben und ihre Finanzierung. Das Budget.
3. Begriff der Steuern, Steuerarten, Steuersystem
4. Entstehung der Steuern – historischer Überblick
5. Grundsätze der Besteuerung.
6. Einteilung, Systematisierung der Steuern.
7. Ordnung der Steuerzahlung.
8. Klausur
9. Steuererklärung, Steuerprüfung
10. Einkommensteuer
11. Umsatzsteuer
12. Lokale Steuern und Körperschaftsteuer
13. Klausur.
14. Auswertung der Klausur. Gedanken über eine Steuerreform.
 
Kötelező irodalom: Vom Lehrkraft zusammengestellte und bereitgestellte Materialien
Ajánlott irodalom: Sztanó Imréné dr.: Adók, illetékek, járulékok és vámok
Internet