Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Szabó Richard Oktatók: Kõszegi Andorné dr.;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 4 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók képesek legyenek szakterületükön a térbeli létezéssel összefüggõ törvényszerûségek, folyamatok, kapcsolatrendszerek mûködésének felismerésére és bizonyos fokú kezelésére.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A természeti erõforrások közgazdaságának alapjail
A természeti környezet fogalma és fajtái
2. A fogyó erõforrások gazdaságtana
Energia Ércek Nem érces Ásványok
3. A megújuló erõforrások gazdaságtana
4. Ökológiai és biológiai erõforrások
Talaj Víz Légkör
A fenntartható fejlõdés és a természeti erõforrások