Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bencsik Mária Oktatók: Dr. Bencsik Mária;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVAI11GNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A szak hallgatói ismerjék meg a magyar adórendszer jellemzõit, és sajátítsák el az adószámítások, és adóbevallások módszereit. Szerezzenek
jártasságot az
elektronikus bevallások elkészítésében.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A magyar adórendszer jellemzõi
2. A SZJA jellemzõi, személyi, területi, tárgyi hatálya
3. Bevétel, jövedelem fogalma, adómentes és adóköteles jövedelem fajtái
4. Az adóköteles jövedelem megállapításának fõ módjai. Összevonandó és forrásadózott jövedelmek fõ csoportjai
5. Az összevont adóalap megállapítása, adótábla, az adó kiszámítása, kedvezmények levonása
6. SZJA bevallás elkészítése
7. A vállalkozói adóséma levezetése, az EVA szerinti adózás, átalányadózás
8. A társasági adó (TA) alanyai, sémájának levezetése
9. A TA adóalapjának korrekciós tételei, az adó kiszámítása, TA kedvezmények
10. Az ÁFA jellemzõi, alanyai, alapja, mértéke, alanyi és tárgyi adómentesség
11. Az Áfa számítási módszerei: normál, arányosítási és különös számítások, ÁFA bevallás
12. A helyi adók jellemzõi, alanyai, fajtái és egyéb adójellegû kötelezettségek
13. Az Art. eljárások, jogkövetkezmények, bevallások szabályai, Elektronikus bevallások
14. Az EU jogharmonizációs törvények közvetett és közvetlen adókra vonatkozóan
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
1 db eredményes ZH megírása, (Elmélet+Példák) és prezentációk
 
Kötelező irodalom: Magyar Közlöny aktuális számai, HVG. Külön szám ADÓ, Herich György: Adótan Penta Unió Kiadó Pécs
Dr. Bencsik Mária: Adózási ismeretek Oktatási segédlet. Elektronikus jegyzet. KGK. SZVI. HONLAP
Ajánlott irodalom: ADÓ CD. HVG.
 
Egyéb segédletek: APEH HONLAP www. apeh. hu Adóbevallások
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000.