Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 7
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Kasza Jenõ;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 7
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése nem rutinjellegû feladatmegoldások szervezésével, vezetésével (beruházások, infrastrukturális fejlesztések, technikai fejlesztések stb.), konkrét hálótervezési feladatok közös feldolgozása. Operációkutatás témaköréhez tartozó sorban állási modellek, készletgazdálkodási feladatok, E-P, stb. Ezek sikeres megoldásához szükség van a különbözõ szakmai ismeretek összehangolt együttes munkájára, erõforrások összehangolt igénybevételére, logisztikai tervezésre, csoportmunkára, a munkák ellenõrzésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Négy beadandó esettanulmány eredményes elkészítése, határidõben történõ beadása. A konzultációk rendszeres látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projekt fogalma, jellemzõi- A projektmenedzsment meghatározása. A projektek ismérvei- Projekttipológia- A projektmenedzsment rendszer orientált megközelítése – A projektek célrendszere
2. Projektmenedzsment életciklus elméletek- A tervezési fázis kiemelt szerepe- A feladatok meghatározása – Kompetenciák és felelõsség kérdései
3. A bizonytalanságok és azok kezelése- Szerzõdésstratégia-Szerzõdéstípusok
4. A pénzügyi elszámolás típusai- Az optimális szerzõdésstratégia kialakítása
5. A tevékenységi struktúra- A projekt profil és beruházói profil. A versenyeztetés stratégiája
6. Idõtervezés – Hálótervezés- Szervezeti struktúrák a projektmenedzsment szolgálatában - A projektmenedzser szerepe,feladatai

7. Az ajánlat – A tenderdokumentáció szerepe, tartalma - Az ajánlati kalkuláció- A projekt végrehajtása és ellenõrzése- A projektkontroll: teljesítés-, erõforrás- és költség monitoring-
A projekteknél alkalmazható költségelemzés.

8. Zárthelyi dolgozat megírása és az esettanulmányok elkészítése ill. beadása
 
Kötelező irodalom: Eric Verzuh: Projektmenedzsment HVG ZRt, Budapest, 2006 ISBN 9637525777 , illetve a konzultációkon elhangzott ismeretek.