Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lehotai László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 6
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az „Értékelemzés” tantárgy keretében a hallgatók megismerik azokat a korszerû mûszaki- gazdasági módszereket, melyek hatékonyan segítik a vállalkozási tevékenységek eredményes megvalósítását a termékek tervezésének költségkímélõ, funkciónövelõ eljárásainak megismerésétõl, a nagy beruházások hatékonyságának növeléséig bezárólag.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kettõ esettanulmány és a zárthelyi dolgozat eredményes elkészítése és a megbeszélt határidõre történõ beadása. A konzultációk rendszeres látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az értékelemzés kialakulásának áttekintése- Az értékelemzés, mint a legkorszerûbb szervezési, tervezési, ésszerû költségcsökkentési
eljárásrendszer

2. A hatékonyság növelése és az értékelemzés kapcsolatrendszere. Az értékelemzés számszerûsíthetõ és imponderábilis ( közvetlenül nehezebben mérhetõ) eredményei


3. Az értékelemzés fajtái, az értékelemzés tárgya, témakörei. Az értékelemzési folyamat lépéseinek ismertetése

4. Értékelemzõ team összeállítása- Elõkészítõ fázis, információs fázis, alkotó fázis, megvalósítási fázis, értékelõ fázis

5. Az értékelemzés eredménygyorsító technikáinak áttekintése. Az értékelemzés beillesztése a vállalkozási tervezésbe. Az értékelemzés bekapcsolása a gazdasági ( verseny) szférába

6. Az értékelemzés csatlakoztatása az állam irányítási folyamataiba. Az értékelemzés és a minõség összefüggései, értékelemzés és az ABC-analízis- Értékelemzés alkalmazása beruházásoknál- Az értékelemzés minõségszemléletû gyakorlata
Zárthelyi dolgozat megírása és az esettanulmányok megírása ill. beadása


 
Kötelező irodalom: Dr. Lehotai László / Az elõadáson elhangzott tudásanyag