Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Bólya András Oktatók: Bólya András; Salamon Márta;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTUA1MLC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Gazdasági, üzleti angol nyelvi ismeretek elmélyítése. A cél a hallgatók késõbbi gazdasági tematikával bõvített középfokú nyelvvizsgája. A tankönyv hasznos tematikájú, a témákat célirányosan, gyakorlatiasan dolgozza fel, modern és hasznos a szókincse. További célok: mind szóbeli, mind írásbeli nyelvi készségek fejlesztése, idegen nyelvi üzleti kommunikáció.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.) 3. és az 5. héten.
Az órákon a részvétel kötelezõ, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Unit 7. Business and the Environmentû
Unit 8. The Stock Market – Online banking
2. Unit 9. Import Export
Unit 9. The EU, quiz, táblázatok, grafikonok, trendek
3. 1. zárthelyi dolgozat, Unit 10. Company Performance
Unit 11. Setting Up a Business
4. Unit 12. Corporate Alliances and Acquisitions
Unit 13. Marketing
5. Unit 14 – 15 . Product and Corporate Advertising, The Business Media
2. zárthelyi dolgozat, félévzárás
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: gyakorlati jegy

 
Kötelező irodalom: Graham Tullis – Tonya Trappe: New Insights into Business Students Book, Longman
New Insights into Business Students Book, Longman, hanganyag
Ajánlott irodalom: Radványi-Görgényi: English for Business and Finance, KJK, Budapest
Ian MacKenzie: English for business Studies, Cambridge University Press
A. Littlejohn: Company to Company, Cambridge University Press
Brian Howe: Portfolio. Case studies for Business English, Longman
Vicky Hollett: Business Opportunities, Oxford University Press