Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 8
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Kõszegi Andorné dr. Oktatók: Bogáth Ágnes;
 
Előtanulmányi feltételek: 168 kreditpont megszerzése
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A gyakorlati félév során megszerzett vállalati tapasztalatokat felhasználva képes legyen egy komplex témakör részletes elemzésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
házi dolgozat leadása (15-20 oldal)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Egyszer a vizsgaidõszakban a TVSZ szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
1. vállalati esettanulmány leadása
2. szakmai gyakorlat elvégzését igazoló lap leadása (honlapról letölthetõ)

Tartalmi követelmény:
 A téma forrása az a cég, ahol a hallgató a szakmai gyakorlatát tölti
 A cég bemutatása a terjedelem 10%-ig terjedhet
 Logikus felépítésû, áttekinthetõ, önálló fogalmazás
 A cég életének 1-1 eseményét (projektek, akciók, reklámkampány, termék piaci bevezetése,
új technológia bevezetése) célszerû elemezni
 A plágium szigorúan szankcionált
Formai követelményei:
Szövegszerkesztés szempontjából azonos a szakdolgozat követelményeivel (lásd: KGK honlap, Hasznos linkek, információk között), összefûzése, bekötése
ízléses és kezelhetõ legyen.