Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Szabó Richard Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy a hallgatók modern tõzsdei ismeretekre tegyenek szert.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. A tõzsde kialakulása
3. 2. A tõzsde szabályozása az Európai Unióban
5. 3. A tõzsde hazai szabályozása, értékpapírtörvény
7. 4. A tõzsdei kereskedés rendszere
9. 5. A tõzsdei ügyletek
11. 6. KELER Rt. szerepe
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli minimumteszt, majd szóbeli kollokvium
 
Kötelező irodalom: - Kertész Márta : Tõzsdei Ismeretek, Saldo 1999
Ajánlott irodalom: - Max Weber : A Tõzsde Budapest Ikva 1995, ISBN 963 265 0514
- André Kostolany : Tõzsde pszichológia Budapest, KJK 1992 ISBN 963 222 414 0
- Alexander Gabo : A Tõzsde, Budapest, Novotrade 1990 ISBN 963 585 0999
- Christopher A.Robin, : Terménytõzsdei opciók, Agroinform 1997 Budapest John Wiley & Sons ISBN 963 502 6445 5
- Lewis J. Borsellino : A Day Trader, Netmédia, Portfolio, ISBN 963-00-4215-0
- Czékus Mihály : Értékpapírszámtan Budapest, Perfekt, 1999, ISBN 963 394 3663
- Szécsényi László : Értékpapírjog, Budapest-Pécs, Dialóg Campus 1999, ISBN 963 9123 18 8
- Robert J. Elliott – P. Ekkehard Knop : Pénzpiacok matematikája, Budapest Typotex Kft. 2000. ISBN 963 9132 76 4
- Burton G. Malkiel : Bolyongás a Wall Streeten, Nemzetközi Bankárképzõ Központ, 1992
- Tõzsdei Kézikönyv, KJK, 1991
- Száz János : Hitel pénz tõke, KJK 1991
- Mark Powers - David Vogel : A határidõs deviza és hiteltõzsdék mûködése, KJK 1992
- Magyar pénzügyi és tõzsdei almanach 1991
- Magyar pénzügyi és tõzsdei almanach 1992-1993
- Szalai Zoltán : Értékpapír befektetés az Európai Unióban, MNB 1999
- Bácskai Tamás – Bánfi Tamás – Járai Zsigmond – Sulyok-Pap Márta – Száz János : Értékpapírok és értékpapírpiacok, KJK 1991
- John C. Hul : Opciók, határidõs ügyletek és egyéb származtatott termékek, Panem Prentice Hall, Budapest 1999.
- Száz János : Tõzsdei Opciók vételre és eladásra, Tanszék Kft. Budapest 1999.
- Határidõs Árupiacok kézikönyve, Agroinform 1998
- Rotyis József : Tõzsdei befektetõk kézikönyve, CO-NEX könyvkiadó, Bp. 1998
Banküzlet 2000 sorozat :
2.Horváth D. Tamás : A magyar tõkepiac, KJK 1996
4.Érsek Zsolt : Bevezetés a devizapiacokra KJK 1997
- Tõzsdei szakvizsga felkészítõ, Közép Európai Brókerképzõ Alapítvány, Budapest 1999
- Dr. Dobi Katalin, Dr. Hardy Ilona, Dr. Hubert Márta : Értékpapírjog, Értékpapírpiac, Co-Nex-Training, Budapest 1995
- Gyulaffyné Dr. Berényi Mária, Kaszás Mónika : Tõzsdeelemzés, Saldo, Budapest 1994
- Kaszás Mónika : Tõzsdei ismeretek, Saldo, Budapest 1999
- Száz János : Hitel, Pénz, Tõke, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1991
- Tõzsdei Kézikönyv, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1991
- Mark Powers, David Vogel : A határidõs deviza és hiteltõzsdék mûködése, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1992
- Ádám Zsigmond, Korányi G. Tamás : Tõzsdekompasz 1993-94, Göncöl Kiadó 1994
- Pénzügytan III., Saldo, Budapest 1994