Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 0
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Hartványi Tamás Oktatók: Dr. Hartványi Tamás;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A beszerzés és a hálózati gazdaság alapjai, elmélete
2. A beszerzési logisztika és a vállalat egyéb tevékenységei közötti kapcsolatok. Készletgazdálkodási rendszerek változatai. A készletezési rendszer költségei.
3. Beszerzéslogisztikai megoldások, attitûdök, pályázatok lebonyolítása

4. Az ellátási lánc menedzsmentje (beszerzés, szállítás, készletezés stb.)
5. Az igények vizsgálata az ellátási láncban, elõrejelzési módszerek, az ostorcsapás effektus
6. Az ellátási logisztika készletezési kérdései, készletmodellek és költségek vizsgálata
7. Ellátási rendszerek stratégiai vizsgálata, disztribúciós rendszerek típusai
8. Az ellátás-elosztás és a termelés stratégiai szintû logisztikai feladatai. „Make or buy” döntés, kihelyezés, mint stratégiai szintû ellátási megoldás
9. Stratégiai szövetségek az ellátási láncban, 4PL, klaszter, virtuális logisztikai központ
10. Minõségi célkitûzések, minõségi mutatószámok, számszerûsített minõségcélok. Logisztikai mutatószámok, BSC, KPI, SMART
11. Speciális ellátási rendszerek I. (kórházlogisztika, környezetvédelmi menedzsment és logisztika, személyszállítási logisztika, city logisztika, e-business logisztikai vonzatai stb.)
12. Speciális ellátási rendszerek II. (kórházlogisztika, környezetvédelmi menedzsment és logisztika, személyszállítási logisztika, city logisztika, e-business logisztikai vonzatai stb.)
13. Zárthelyi írás
14. Pótzárthelyi írás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Számonkérés rendje:
A hallgatónak a félévben folyamatos számonkéréssel aláírást és gyakorlati jegyet kell szereznie.
Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlatokon történõ részvétel.
A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozat legalább 60%-os teljesítése. A zárthelyi idõpontja: 2011. december 9. (péntek) TG.2.03-as terem, az elõadás idõpontjában. A zárthelyi pótlására egy alkalommal nyílik lehetõség: 2011. december 16. (péntek) TG.2.03-as terem, az elõadás idõpontjában.
 
Kötelező irodalom: • Logisztika-menedzsment – Szegedi Zoltán, Prezenszki József – Kossuth Kiadó 2008.
• Logisztika – szerk. Dr. Hartványi Tamás, ÓE elektronikus jegyzet, Budapest, 2011.
• Ellátási lánc menedzsment I-II. – Hirkó Bálint – Bikás Ernõ – Bajor Péter, elektronikus jegyzet, Gyõr, 2007
• Ellátási lánc menedzsment III. – Németh Péter – Nagy Zoltán – Tápler Csaba, elektronikus jegyzet, Gyõr, 2009
Ajánlott irodalom: • Logisztika (Bevezetõ fejezetek) – szerk. Dr. Prezenszki József, BME Mérnöktovábbképzõ Intézet, Budapest, 2004.
• Logisztika II. (Módszerek, eljárások) – szerk. Dr. Prezenszki József, BME Mérnöktovábbképzõ Intézet, Budapest, 2004.