Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Bátori Zoltán Oktatók: Bátori Zoltán;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák egy ügyviteli szoftver kezelésének technikáját
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kötelezõ részt venni a foglalkozásokon
Házi dolgozat, zárthelyi dolgozat
Aláírás megszerzésének feltétele: Az órákon való részvétel
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Alapfunkciók és alapbeállítások
2. Rendszeradminisztrációs beállítások; jogosultságok és engedélyezési eljárások kezelése
3. Üzleti partnerek és cikk-törzsadatok kezelése
4. A beszerzés folyamata; megrendelések készítése; árubeérkezés létrehozása; bejövõ számlák és helyesbítések készítése; elõlegkezelés és fizetések; beszerzés elemzése
5. Az értékesítés folyamata; ajánlatok készítése; megrendelések létrehozása; szállítások; kimenõ számlák és helyesbítések készítése; elõlegkezelés és fizetések; értékesítés elemzése
6. Raktári tranzakciók; sarzs- és sorozatszámok megadása; árlisták és engedményes árak definiálása; komissiózás és csomagolás; nyitókészlet megadás; áttárolások; leltározás
7. Könyvelési feladatok; számlakeret szerkesztése; fõkönyvi számla kijelölések; naplókönyvelés; mérleg és eredménykimutatás készítés
8. Gyártási folyamatok; darabjegyzék megadás; gyártási utasítás készítés; gyártásba adás; beérkeztetés gyártásból
9. Anyagszükséglet-tervezés; diszponálás; mrp-futás prognózisok alapján; rendelésjavaslat létrehozása
10. Szolgáltatás és szerviz funkciók; szervizhívás felvétele; vevõi berendezéstörzslap megadása; szervizszerzõdés hozzárendelése cikkekhez; megoldásjavaslatok készítése
11. Dolgozói törzsadatok megadása; személyügyi beszámolók
12. Üzleti lehetõségek felvétele; üzleti lehetõség beszámolók; üzleti lehetõség-tölcsér
13. Zárthelyi dolgozat
14. Zárthelyi dolgozat pótlása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsga értékelése a részfeladatok pontozásával történik.
A jegy kialakításának módszere:
A maximálisan elérhetõ pontszám függvényében:
0 – 50 % elégtelen(1)
51 – 62 % elégséges(2)
63 – 74 % közepes (3)
75 – 85 % jó (4)
86 – 100 % jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Aláírás pótlási lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában:Van

Az évközi jegy megszerzésének feltételei:Aláírás


Évközi jegy pótlásának lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában:Van
 
Kötelező irodalom: Az egyetem e-learning portálján elérhetõ anyagok: https://elearning.uni-obuda.hu
Ajánlott irodalom: Hetyei József: ERP rendszerek Magyarországon a 21. században