Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Cs. Kovács Ilona; Dr. Dobi Sándor; Dr. Katona Ferenc;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG21TNB, ONB Közgazdaságtan II.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával,
megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalat, vállalkozás célja, környezete, fõbb ismérvei
Szükségletszámítások I.
2. Vállalkozási formák
Szükségletszámítások II.
3. Az értékteremtõ termelési folyamat elemei
Készlettervezés
4. Termelés tervezési számítások I.
Termelési tervszámítások
5. Termelés tervezési számítások II.
Munkaidõ kihasználás és termelékenység
6. A vállalat szervezete
Gyártási rendszerek tervezése
7. Piaci aktivitás, marketing
Zárthelyi dolgozat
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.): Gyors belépõ írásbeli + szóbeli vizsga A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2003.
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 1999.
Ajánlott irodalom: Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 1998.
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 1999.