Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: N/A Oktatók: Fenyvesi István;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerkedjenek meg az üzleti folyamatok hatékonyságjavításának korszerû módszerével, a folyamatmenedzsment lényegével és jelentõségével.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Új szervezési módszerek iránti igény kialakulásaABRP fogalma és alapjai, BRP felosztása hatóköre szerint, fõ módszertani elemei
2. BPR eszközrendszere, Benchmarking, BRP-t támogató módszertanok és informatikai megoldások
3. BPR és BPM kapcsolata, folyamat teljesítménymérés, Folyamatmenedzsment megoldások, eszközök
4. Folyamatközpontú szervezet, BPR és a tevékenység alapú költségszámítás kapcsolata, BPR és az ERP rendszerek kapcsolata, BPR és workflow menedzsment kapcsolata
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Arthur R. Tenner – Irving DeToro: BPR – vállalati folyamatok újraformálása, Bp. 1998
Ajánlott irodalom: Michael Hammer – James Champy: Business Process Reengineering, Bp. 2000
Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan Aula 2003
Chikán Attila – Demeter Krisztina: Értékteremtõ folyamatok menedzsmentje Aula 2003
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszerei. Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint