Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Dobi Sándor Oktatók: Fenyvesi István;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél:
A hallgatók áttekintést kapjanak a korszerû folyamathatékonyság növelõ módszerekrõl és az azok közötti különbségekrõl.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
7. hét: ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Új szervezési módszerek iránti igény kialakulása
A TQM és a BRP fogalma és alapjai
TQM módszertana
BRP felosztása hatóköre szerint, fõ módszertani elemei
2. BPR eszközrendszere
Benchmarking
BRP-t támogató módszertanok és informatikai megoldások
Folyamat teljesítménymérés

3. Folyamatmenedzsment megoldások, eszközök
Folyamatközpontú szervezet
BPR és a tevékenység alapú költségszámítás kapcsolata
BPR, ISO és az ERP rendszerek kapcsolata
4. BPR és workflow menedzsment kapcsolata
Esettanulmány, megvalósult projekt bemutatása és elemzése
6.
11.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
egy zárthelyi dolgozat eredménye alapján

 
Kötelező irodalom: Arthur R. Tenner – Irving DeToro: BPR – vállalati folyamatok újraformálása, Bp. 1998
Ajánlott irodalom: Michael Hammer – James Champy: Business Process Reengineering, Bp. 2000
Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan Aula 2003
Chikán Attila – Demeter Krisztina: Értékteremtõ folyamatok menedzsmentje Aula 2003
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint