Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Drimál István;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVPF22MNB tárgy felvétele
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: szervezetben, csoportban való mûködés alapelveinek, valamint az alapvetõ vezetõi kompetenciáknak bemutatása és csoportos szimulációk segítségével történõ gyakorlati adaptálása
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
feladat, csoportmunka, esszé, prezentáció
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Kreativitást elõsegítõ (brainstorming) technikák
2. Önkép, önértékelés, fejlõdés
3. Csoportban mûködés, csapatmunka
4. Vezetõi készségek
5. Hatalom a szervezetben
6. Motiváció
7. Szervezeti, nemzeti kultúra
8. Kommunikációs készségek
9. Érzelmi munka
10. Konfliktuskezelés
11. Stressz menedzsment
12. Idõgazdálkodás
13. Személyes életstratégia
14. Hallgatói prezentációk
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
évközi teljesítmény és az év végi prezentáció alapján
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
évközi teljesítmény és az év végi prezentáció alapján
 
Kötelező irodalom: Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés, KJK Kerszöv, 2001
Ajánlott irodalom: Elliot Aronson: A társas lény, Akadémiai Kiadó, 2008
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000