Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Tibor Ágnes Oktatók: Dr. Tibor Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A végzõs hallgatók képesek legyenek önállóan, saját vállalkozás indítására, annak elõkészítésére és lebonyolítására
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
évközi dolgozat prezentációja és leadása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalkozói személyiség
2. Vállalkozói kommunikáció
3. Vállalkozói felelõsség és jogi személyiség
4. Vállalkozások fõbb ismérvei
5. A vállalkozási formák
6. A vállalkozás alapításának jogi feltételei
7. A vállalkozás alapításának gazdasági feltételei
8. Adók
9. Az üzleti terv
10. Pénzügyi terv
11. Marketingstratégia
12. A vállalkozó munkajogi tudnivalói
13. A vállalkozás mûködtetésére vonatkozó tudnivalók
14. A vállalkozás bemutatása
 
Kötelező irodalom: Kadocsa György: Vállalkozások szervezése AMICUS Budapest
Ajánlott irodalom: Huzrik Anna – Vitéz Péter: Vállalkozz Okosan! Start Nyíregyháza 2001
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszerei. Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint