Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bencsik Mária Oktatók: Dr. Fülöp László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A vállalkozásokra vonatkozó jogi szabályozás keretébe illesztve a hallgatók ismerjék meg a vállalkozások munkajogi környezetét, illetve a munkáltató-munkavállaló jogviszony alapvetõ kérdéseit
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
ZH, vagy beszámoló
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A munkajog lényeges elemei, a munkajog elvei, és ezek alkalmazása a gyakorlatban
2. Munkaszerzõdés megkötése, lényeges tartalmi elemei, a munkaszerzõdés megszûnésének esetei
3. Munkajogi elemek: munkaidõ, pihenõidõ, szabadság, tanulmányi szabadság, a munkavégzéshez kapcsolódó költségek
4. A munkajoghoz kapcsolódó fontos szabályok: munkabaleset, felmondás, végkielégítés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Egy alkalommal, a harmadik konzultációnál vagy beszámoló készítése, vagy írásbeli zh írása, vagy ezt követõen szóbeli beszámoló lehetséges a végzett tananyag elsajátításáról.
 
Kötelező irodalom: dr. Jakab András Munkajog a gyakorlat nyelvén - ÚNIÓ KIADÓ
Dr. Horváth István Munkajog - NOVISSIMA Kiadó
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszerei. Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint