Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Tibor Ágnes Oktatók: Bogáth Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Családi vállalkozások megismerése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Prezentáció, zh
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Család és vállalkozás
2. Családi vállalkozások fejlõdése, generációváltás
3. Tapasztalatok, javaslatok, ajánlott dokumentum családi vállalkozások mûködtetéséhez
4. Egyéni elkötelezettség és a családi, vállalati érdekek
5. Családi vállalkozás indításának motivációi
6. Négy vállalkozási alaptípus
7. Szocializáció a családi vállalkozások szempontjából
8. 10 családmodell
9. Családi vállalkozások indításának lehetõségei
10. Sikeres vállalkozó tulajdonságai
11. Zárthelyi
12. Családi vállalkozások helyzete Magyarországon
13. Családi vállalkozások helyzete Magyarországon
14. Javítások, pótlások
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az évközi jegy az elméleti és gyakorlati jegy átlaga.
Az elméleti jegy a zárthelyin elért eredmény függvénye. (0-50% elégtelen; 51-62% elégséges; 63-75% közepes; 76-87% jó; 88-100% jeles)
A gyakorlati jegy a prezentáció alapján kerül elbírálásra.
Javításra és pótlásra a 14. hét elméleti óráján van lehetõség.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az évközi jegy az elméleti és gyakorlati jegy átlaga.
Ajánlott irodalom: A családi vállalkozás stratégiai tervezése Carlock, Randel S.-ward, John L., Helikon Kiadó