Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Könnyûipari mérnök; Környezetmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Borbás László Oktatók: Dr. Vasas Gyula;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Eu ismeretek elsajátítása és alkalmazása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
4. hét Zh
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az európai integráció története és fejlõdése
Az EU intézményrendszere
A három pillérre épülõ Unió
Az Európai Unio költségvetése
Az egységes piac és a négy alapszabadság
2. Az EU monetáris politikája
A közös politikák és közösségi tevékenységek
Az EU bõvítése
Az EU környezetvédelmi politikája és a magyar integráció
Az EU környezetvédelmi akció programjai
3. Az EU természetvédelmi politikája
Az EU vállalkozás-fejlesztési politikája
Az EU Kutatás-fejlesztési politikája
Az EU Ipar és energia politikája
Az EU Közlekedés politikája
4. Az EU Regionális politikájának kialakulása, fejlõdése
Foglalkoztatás és szociálpolitika
Az EU támogatás politikája
Magyarországi EU támogatások
EU támogatási alapelvek, mint az Uniós pályázatok alapkövetelményei
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A gyak. jegy kialakításának módszere: a zárthelyi dolgozat eredménye alapján
 
Kötelező irodalom: Horváth Z: KÉZIKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL
Fazekas : AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS A MAGYAR INTEGRÁCIÓ
Ajánlott irodalom: Benedek: KULCS A SIKERES EU PÁLYÁZATOKHOZ
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint