Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Borbás László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók konkrét esettanulmányokon és tudományos felméréseken keresztül ismerjék meg a kisvállalkozások alapításának és mûködtetésének feltételeit
és gazdasági, politikai, valamint szociális környezetét. A tárgy egyaránt foglalkozik a kisvállalkozások környezetének elemzésével, valamint az ezekbõl
leszûrt információk cégen belüli hasznosításának lehetõségeivel. A gyakorlatokon aktuális makrokörnyezeti adatok, statisztikák feldolgozásán, ill.
szakirodalmi források áttekintésén túl foglalkozunk Intézetünk és más magyarországi szervezetek kutatási eredményeinek bemutatásával is (pl. Global
Entreprenuership Monitor - PTE, Kisvállalkozás Fejlesztési Központ – Corvinus Egyetem). A gyakorlatorientált képzés segítséget nyújthat azoknak a
hallgatóknak, akik ilyen témában szeretnének diplomamunkát készíteni.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kisvállalkozói szektor makrogazdasági környezete és sajátosságai Magyarországon
2. Kisvállalkozások fejlesztését támogató szervezetek.
3. A kisvállalkozói szektor pénzügyi lehetõségei (hitelek és támogatások).
4. Uniós és más fejlett piacgazdasági tapasztalatok átvétele.
5. Kisvállalkozás fejlõdési szakaszai.
6. Adott vállalkozás és környezetének megítélése.
7. Kisvállalkozás egymásnak ellentmondó megfelelési kényszerei.
8. A vállalkozó személyisége.
9. A vállalkozóvá válás motivációja.
10. Induló kisvállalkozás.
11. A kisvállalkozás üzleti terve
12. Tipikus kisvállalkozói stratégiák.
13. A kisvállalkozás zavarai
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
zárthelyi dolgozat
 
Kötelező irodalom: Jeffry A. Timmons – Stephen Spinelli: New venture creation (Enterpreunership for the 21st Century). McGraw-Hill, International Edition, 2003 (ISBN 0-07-
123272-9)
Vecsenyi János: Vállalkozás (Az ötlettõl az újrakezdésig). Aula, Budapest, 2003 (ISBN 9639478024)
Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing. Szakkönyv Kft (Akadémiai Kiadó), 2007 (ISBN 9630584684)
Szirmai Péter: Kisvállalkozások fejlõdési szakaszai, a szakaszváltások konfliktusai. Kutatási zárótanulmány – BCE-KFK, 2002
Hisrich, R. D. – Peters , M. P.: Vállalkozás. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 1991.
Jeffry A. Timmons – Stephen Spinelli: New venture creation (Enterpreunership for the 21st Century). McGraw-Hill, International Edition, 2003 (ISBN 0-07-
123272-9)
Vecsenyi János: Vállalkozás (Az ötlettõl az újrakezdésig). Aula, Budapest, 2003 (ISBN 9639478024)
Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing. Szakkönyv Kft (Akadémiai kiadó), 2007 (ISBN 9630584684)
Szirmai Péter: Kisvállalkozások fejlõdési szakaszai, a szakaszváltások konfliktusai. Kutatási zárótanulmány – BCE-KFK, 2002
Szirmai Péter: Úton a vállalkozások Európájába (Fejlett piacgazdaságok vállalkozáspolitikájának hasznosítható tapasztalatai). Kutatási zárótanulmány –
BCE-KFK 2001
Szerb László (szerk.): Vállalkozásindítás, vállalkozói hajlandóság és a vállalkozási környezeti tényezõk alakulása Magyarországon a 2000-es évek elsõ
felében (Global Entrepreneurship Monitor, 2004). Pécsi Tudományegyetem, 2005 (ISBN 963642042 4)
Kadocsa György: Competitiveness Survay of Small Enterprises in Hungary. (5th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking -
2007. június 1-2. Budapest, ISBN 9789637154607)
Hisrich, R. D. – Peters , M. P.: Vállalkozás. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 1991.
Sara Williams – Hevesi Zsuzsa: Kisvállalkozói kézikönyv. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1995
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszerei. Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint