Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Tibor Ágnes Oktatók: Bogáth Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Család és vállalkozás. Családi vállalkozások fejlõdése, generációváltás.
2. Egyéni elkötelezettség és a családi, vállalati érdekek. Családi vállalkozás indításának motivációi. Négy vállalkozási alaptípus
3. Szocializáció a családi vállalkozások szempontjából. 10 családmodell.
4. Családi vállalkozások indításának lehetõségei. Tapasztalatok, javaslatok, ajánlott dokumentum családi vállalkozások mûködtetéséhez
5. Sikeres vállalkozó tulajdonságai. Családi vállalkozások helyzete Magyarországon. Zárthelyi
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az évközi jegy az elméleti és egyénileg vállalható prezentáció adja, de a zárthelyi eredményének el kell érnie az 51%-ot
Az elméleti jegy a zárthelyin elért eredmény függvénye. (0-50% elégtelen; 51-62% elégséges; 63-75% közepes; 76-87% jó; 88-100% jeles)
Prezentáció szabadon választható, nem kötelezõ. Javíthatja az évközi jegyet.
Javításra és pótlásra aláírás pótló vizsgán van lehetõség.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az évközi jegy a zárthelyi eredménye és egyénileg vállalható prezentáció átlaga.
Ajánlott irodalom: A családi vállalkozás stratégiai tervezése Carlock, Randel S.-ward, John L., Helikon Kiadó
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000.