Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 30
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Kõszegi Andorné dr. Oktatók: Bogáth Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A hallgatók a szorgalmi idõszakban 15 hetes egybefüggõ szakmai gyakorlatot végeznek. A vállalatokkal megkötött aláírt és pecséttel hitelesített
együttmûködési megállapodást 2 eredeti példányban kell leadni a Szervezési és Vezetési Intézethez, legkésõbb a regisztrációs héten. A tárgy teljesítése az
igazoló lap alapján történik, melyet cég tölt ki és hitelesít, melyre a cég szöveges véleményt és javasolt érdemjegyet ír. Az aláírás megszerzésének
követelménye az igazolólap megérkezése a Szervezési és Vezetési Intézethez, a vizsga idõszak elsõ hetében.
A szakmai gyakorlattal kapcsolatos további szabályok a módosított, 2009. április 6-tól érvényes szabályzat rendelkezései alapján érvényesek.