Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Tokodi Jenõ Oktatók: Dr. Hartványi Tamás; Dr. Tokodi Jenõ;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A termelés folyamat lebonyolításában alkalmazott tervezési, szervezési és irányítási módszerek, eljárások és szoftverek megismertetése a hallgatókkal, esettanulmányok bemutatása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A termelési folyamat alapfogalmai, szereplõi és költségtényezõi.
2. A termelési tényezõk csoportosítása a termelésben betöltött szerepük alapján. Optimalizálási eljárások.
3. Hálótervezési eljárások alkalmazása termelési folyamatok irányításában.
4. A termelési projekt tervezés és megoldás módszerei.
5. A termelési folyamat irányítása. A termelési folyamatjellemzõk értelmezése és meghatározási módszereik.
6. A termelési kapacitás fogalma, kihasználása. Számítási módszerek.
7. A termelési rendszerek csoportosítása. Az egyedi, a csoportos és a folyamatos termelési rendszer jellemzése.
8. A csoportos rendszerû gyártás problémái és automatizálási kérdései. Integrált rugalmas gyártórendszerek.
9. A tömeggyártás, a kis- és középsorozat gyártás, valamint a kanban gyártás termelésirányítási rendszerei.
10. Az SAP PP, az Axapta, az Infor:COM, az Infor:NT és az Integraise rendszerek áttekintése, esettanulmányok.
11. A szimuláció alkalmazása termelési folyamatok irányítására. A Taylor II, Taylor ED, a LabVIEW és a Witness programcsomagok gyakorlati alkalmazási példái. Feladatok megoldása szimulációs nyelveken.
12. A rendszer identifikáció alkalmazása termelési folyamatok irányítására.
13. Példák Markov-folyamatokra a termelés irányításban. A rendszer identifikációs programcsomagok alkalmazása. Termelés tervezési feladatok megoldása a MatLab programcsomag segítségével.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: A ftp2.freeweb.hu ftp szerveren elhelyezett tananyagok (hozzáférés és jelszavak az elõadásokon kerülnek meghirdetésre)
Ajánlott irodalom: A ftp2.freeweb.hu ftp szerveren elhelyezett esettanulmányok és szoftver leírások (hozzáférés és jelszavak az elõadásokon kerülnek meghirdetésre)
 
Egyéb segédletek: A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.