Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Bátori Zoltán Oktatók: Bátori Zoltán;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Statisztikai számítások, adatbányászati technikák és gazdasági elõrejelzések készítésének elsajátítása
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A foglalkozásokon való részvétel elõírásai: Kötelezõ
A félévközi tanulmányi ellenõrzések (zárthelyik, beszámolók) száma és követelményei, idõpontjuk: Házidolgozat
Az aláírás megszerzésének feltételei: Órákon való részvétel, házidolgozat
Az évközi jegy megszerzésének feltételei: Házidolgozat


 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1-5
Statisztikai számítások a SAS Enterprise Guide használatával:
• Táblázat készítés alapadatokból: egyszerû tábla, csoportosító tábla, gyakorisági tábla, kombinációs tábla, összegzõ tábla készítése
• Lekérdezések szerkesztése
• Diagramok készítése
• Leíró statisztikai számítások, hipotézis vizsgálat és variancia analízis
• Korreláció és regresszió számítás
2. 6-10
Adatbányászati technikák bemutatása a SAS Enterprise Miner használatával:
• Adatmodellezés és OLAP-mûveletek
• Csoportosítás (klaszterezés)
• Osztályozási technikák bemutatása
• Idõsorok elemzése
3. 11-14
Gazdasági elõrejelzések készítése a SAS Forecast Studio használatával:
• Adatok elõkészítése és transzformálása
• Idõsorok felbontása és simítása
• Elõrejelzések értékelése és módosítása
 
Kötelező irodalom: Jánosa András: Üzleti intelligencia alkalmazások, Computerbooks, Budapest, 2010
Ajánlott irodalom: Abonyi János: Adatbányászat, Computerbooks, Budapest, 2006