Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Hartványi Tamás Oktatók: Dr. Hartványi Tamás;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A logisztika fogalma, tárgya, története, fejlõdése. A logisztikai mai megközelítése, kapcsolódása más funkciókhoz, egyes részterületei, eszközrendszere.
2. A beszerzési logisztika alapjai, feladatai. A beszerzési logisztika és a vállalat egyéb tevékenységei közötti kapcsolatok. Készletgazdálkodási rendszerek változatai. A készletezési rendszer költségei.
3. Termelésirányítás, BOM (Bill of Materials), MRP I. (Material Requirement Planning) és MRP II. (Manufacturing Resource Planning) JIT (Just in Time), kanban, LEAN és egyéb termelési módszerek
4. Az elosztási logisztika alapjai, elosztási csatornahálózat paraméterei, költségek elemzése
5. Raktározás, anyagmozgatás. Az anyagmozgató és tároló rendszerek jellemzõi. Raktári technológiák és eszközök. A komissiózási folyamat, anyagmozgató gépek és jellemzõik
6. Csomagolás, egységrakomány képzés. Csomagolási alapismeretek. A csomagolás feladata és jelentõsége. A célszerû szállítási csomagolás
7. Az áruszállítási rendszerek feladatai. Közlekedési munkamegosztás az áruszállításban. Egységrakományok az áruszállításban. Hagyományos és kombinált áruszállítási rendszerek. A közlekedési alágazatok jellemzõi
8. Logisztikai szervezet felépítése. Logisztikai kontrolling, jellemzõ mutatószámok a logisztika területeirõl.
9. A logisztikai rendszerek informatikája. Logisztikai információs rendszerek szükségessége. Kommunikációs rendszerek a logisztika szolgálatában. Integrált logisztikai rendszerek kialakításának informatikai eszközei
10. Üzemlátogatás
11. Nagypéntek, munkaszünet
12. Rektori szünet
13. Hallgatói prezentációk I.
14. Hallgatói prezentációk II.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A 3. oktatási héten a logisztikával kapcsolatos kutatási témákat hirdetünk meg. A félév során a hallgatók a kiválasztott témát kidolgozzák, irodalom feltárást végeznek, esszét állítanak össze, és prezentációt tartanak. A bemutatókat power point szerkesztésben készíthetik el kb. 20 perc idõtartamban. A munkákat 5-10 oldal terjedelemben world dokumentumként is be kell nyújtani.
A prezentációkra és az esszék beadására a 13-14. oktatási héten kerül sor elõzetesen egyeztetett beosztás szerint.
A hallgatók a prezentációra és az esszére együttesen kapják a vizsgajegyet.
 
Kötelező irodalom: Fachsprache Logistik – Hatos és társa Nyelviskola Bt., Gyõr, 2009
Logisztika – szerk. Dr. Tóth Lajos, Dr. Hartványi Tamás, BMF elektronikus jegyzet, Budapest, 2008.
Ajánlott irodalom: Német nyelvû logisztikával kapcsolatos internetes szakirodalom