Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Marosi Ildikó Oktatók: Kõszegi Andorné dr.;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók képesek legyenek szakterületükön a térbeli létezéssel összefüggõ törvényszerûségek, folyamatok, kapcsolatrendszerek mûködésének
felismerésére és bizonyos fokú kezelésére.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A természeti környezet fogalma és fajtái
A fogyó erõforrások típusai, fõbb jellemezõi, gazdaságtanának elméleti alapjai
Energiagazdálkodás, energiapolitika

2. Az ércek, a fémek forrásai
Magyarország színesfém bányászata és kohászata
Nem érces ásványi anyagok
3. Megújuló természeti erõforrások
A talaj
Erdõ és fagazdálkodás

4. Ökológiai és biológiai erõforrások
A víz, mint megújuló erõforrás
Légköri erõforrások

5. A tér, mint erõforrás
Környezetvédelem gazdasági kérdései, a fenntartható fejlõdés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévközi jegy kialakításának módszere: Házi dolgozat, egyeztetett témában.
 
Kötelező irodalom: Bora Gyula - Korompai Attila (2003): A természeti erõforrások gazdaságtana és földrajza. Aula Kiadó, Budapest, ISBN 963 9478 27 x
Mészáros Rezsõ (szerk.) (2010): A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN 978 963 05 8936 9, 10. fejezet
Ajánlott irodalom: Földgömb, National Geographic, Geo folyóiratok
 
Egyéb segédletek: Térkép, Gazdasági atlasz
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5 szerint