Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Szabó Richard Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Tematika: A hallgatók a kurzus során áttekintést kapnak a pénzügyi vállalkozásokról.
Ezek olyan hitelintézeten kívüli jogi személyek, amelyek a hitelintézeti törvényben meghatározott pénzügyi
szolgáltatások közül csak egyet vagy azok csak meghatározott körét végezheti. A betétgyûjtésen és
számlavezetésen kívül minden egyéb pénzügyi, illetve kiegészítõ pénzügyi szolgáltatás végzésére jogosultak.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A Pénzügyi Vállalkozások környezete
2. Pénzügyi vállalkozások a nemzetközi térben
3. A Jegybank
4. Egyéb felettes hatóságok
5. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
6. Bankok
7. Egyéb pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézmények
8. A Pénzügyi Vállalkozások fajtái
9. Lízingtársaságok lízingtevékenység.
10. A faktorálás és a faktorházak
11. A Pénzügyi Vállalkozások Országos Egyesülete
12. BISZ (Banki Információs Szolgáltató) Zrt.
13. Fogyasztóvédelmi kérdések
14. Konzultáció
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
pótlás módja: lásd TVSZ
 
Kötelező irodalom: Szabó Richárd - Pénzügyi vállalkozások