Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Kasza Jenõ;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A projektmenedzsment elvi alapjainak és gyakorlati módszereinek hatékony, azonnal alkalmazható bemutatása és megismertetése. Ez lehetõvé teszi projektek átgondolt tervezését, szervezését és megvalósítását, amely a sikeresség záloga.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány elkészítése és egyeztetett idõpontban történõ beadása. Prezentáció megtartása. Egy zárthelyi dolgozat eredményes megírása. A konzultációkon történõ kötelezõ megjelenés.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projekt fogalma, szereplõi – A projekt átfogó definíciója. Projektvezetõ – A projektet tervezõ és lebonyolító munkacsoportok (teamek) – A hatékony kommunikáció biztosítása. A projekt külsõ környezetének ismertetése – A projekt haszonélvezõi,
költségviselõi és piacát alkotó közösség
A projektmunkában résztvevõ szereplõk
2. A projektmenedzsment – A projektvezetõ funkciói : projekt( tervezés,szervezés, koordinálás, irányítás, ellenõrzés.A projektszervezés folyamata
A projektmenedzsment módszerei – A projektek menedzselésénél használt eszközök, módszerek
3. A projekt költségek tervezésénél alkalmazott eljárások
4. Dupont mutatószám rendszer- Többlépcsõs fedezetszámítás-ROI mutató -Likviditási mutatók – Költségvetés- Erõs/ gyenge pontok elemzése: SWOT- analízis – Csoportos problémamegoldó technikák
5. A projektmenedzselés területén használatos további eljárások:Gantt-diagram – Hálótervezés- Kockázatelemzés. Különbözõ kultúrák hatása a projektmenedzsmentre. Projektszervezetek – Hogyan kerülhetõ el a projektek kudarca? Projektmenedzsment- minõségbiztosítás
Projektmenedzsmentet támogató szoftverek
Üzleti típusú projektek gazdasági értékelése
Zárthelyi dolgozat
 
Kötelező irodalom: Dr. Kasza Jenõ- Dr. Lehotai László: A menedzsment alapjai / BMF , 2004 + az elõadásokon és gyakorlatokon elhangzott ismeretanyag
Eric Verzuh: Projektmenedzsment, HVG ZRt., Budapest, 2006
ISBN 9637525777