Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 4
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Borbély Ferenc;
 
Előtanulmányi feltételek: Közgazdaságtan
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával,
megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalat, vállalkozás célja, környezete, fõbb ismérvei Vállalkozási formák Az értékteremtõ termelési folyamat,

Szükségletszámítások Termelés tervezési számítások Kapacitás, átfutási idõ
2. A vállalat szervezete. Piaci aktivitás, marketing stratégia.

Készletszámítások, forgási sebesség,, termelékenység
3. Tárgyi eszköz-gazdálkodás forgó eszköz-gazdálkodás, munkaerõ-gazdálkodás Költséggazdálkodás, gazdaságosság Termelésirányítás és gazdaságosság

Önköltségszámítás, fedezeti költségszámítás, kalkuláció
4. Beruházás gazdaságossági számítások statikus, dinamikus. Vagyon Mérleg, Logisztika, Kontrolling

Mérlegvizsgálat, mutatószámok, likviditás, nyereségesség
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) Gyors belépõ írásbeli + szóbeli vizsga A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Francsovics A. – Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan
Kadocsa György: Gyakorlati üzemgazdaságtan
Ajánlott irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan
Chikán A. – Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje